Notitietypes
Om notities makkelijker te kunnen terugvinden kun je ze indelen in groepen. Dit doe je door gebruik te maken van notitietypes, denk hier bijvoorbeeld aan de volgende mogelijkheden:

- Todo
- Niet vergeten
- Afspraken
- Wachtwoorden

Notitietypes aanmaken doe je vanaf het notitiescherm, door te klikken op de link Notitie type.

Om een notitie in een groep in te delen kun je bij het invoeren/wijzigen van de notitie, het type selecteren.